Promień gięcia - PAFLEX - węże z tworzywa

Promień gięcia

Promień gięcia (oznacz. R na rysunku) oznacza możliwy do uzyskania w temperaturze pokojowej łuk nie powodujący uszkodzenia węża. Przy czym promień ten ściśle uzależniony jest od konstrukcji danego węża, m.in. od rodzaju zbrojenia użytego w ściance węża i jej grubości, materiału z jakiego wykonana jest spirala węża i sama ścianka, czy skoku spirali stanowiącej zbrojenie (dotyczy węży ssawno-tłocznych).

Warto zwrócić tutaj uwagę, iż w przypadku węży o stosunkowo cienkiej ścince jego powierzchnia (przy minimalnym, dopuszczalnym zgięciu) na łuku wewnętrznym będzie pofalowana, a na łuku zewnętrznym gładka (naprężona), co wynika z samej konstrukcji węża. Jeżeli odbiorcy zależy na całkowicie gładkiej powierzchni wewnętrznej węża przy zgięciu, należy wybrać produkt o dość grubej ściance w stosunku do średnicy wewnętrznej. I tak np. wąż o średnicy wewnętrznej 25 mm powinien mieć ściankę o grubości min. 3-4 mm, tak aby otrzymać pożądaną gładkość na obu łukach (wew. i zew.).

Przy czym należy tutaj podkreślić, że decydujący wpływ na elastyczność węża ma przede wszystkim rodzaj zastosowanego surowca w jego produkcji, a nie tylko dopuszczalny (minimalny) promień gięcia. Generalnie rzecz biorąc, jedynie węże o stosunkowo grubych ściankach i masywnej konstrukcji mają właściwości obejmujące tak różne parametry jak dobra elastyczność, gładkość ścian wewnętrznych oraz mały promień gięcia. W razie pytań oczywiście służymy pomocą.

© Wszelkie prawa zastrzeżone PAFLEX