Sposoby użytkowania - PAFLEX - węże z tworzywa

Sposoby użytkowania węży

Poniżej przedstawiamy schematy montażu węży.

Źle
Niebezpieczne naprężenie węża.

Dobrze
Zastosowano sztywne przyłącze kątowe.

Źle
Zbyt mały promień gięcia.

Dobrze
Zastosowanie sztywnego wspornika łukowego.

Źle
Poziome wyprowadzenie przyłącza.

Dobrze
Zastosowanie kolan sztywnych 90°.

Źle
Przyłącza pod różnym kątem.

Dobrze
Przyłącza w jednej płaszczyźnie.

Źle
Zjawisko skręcania węża podczas rozsuwania przyłączy.

Dobrze
Przyłącza w jednej płaszczyźnie.

Źle
Przyłącze poziome, wąż bez podparcia i zbyt krótki.

Dobrze
Podparcie i wydłużenie węża.

Źle
Rozwijanie węża z kręgu poprzez ciągnięcie za koniec.

Dobrze
Rozwijanie poprzez obracanie całego zwoju.

Źle
Niebezpieczeństwo skręcenia węża.

Dobrze
Bezpieczne rozwijanie.

Źle
Wąż zbyt krótki, niebezpieczeństwo pęknięcia.

Dobrze
Wydłużenie węża.

Źle
Przyłącze poziome, wąż załamuje się pod własnym ciężarem.

Dobrze
Zastosowano kolano sztywne 90°, wąż zwisa swobodnie.

Źle
Przyłącze pionowe, wąż bardzo narażony na załamanie.

Dobrze
Kolano sztywne 180° umożliwiło swobodny zwis węża.

Źle
Przyłącza poziome z obu stron, wąż napręża się pod własnym ciężarem.

Dobrze
Zastosowanie kolan sztywnych 90° umożliwia uniknięcie naprężeń węża.

© Wszelkie prawa zastrzeżone PAFLEX